О КЊИЗИ "ПРИЧЕ СА 5. КОНТИНЕНТА"

 


Запис „Приче са 5. континента“ је настао на основу истоименог ТВ серијала РТВ ВОЈВОДИНА који је сниман у јануару и фебруару 2020. године у Аустралији а емитован у јулу, августу, септембру и октобру 2020. на првом програму РТВ ВОЈВОДИНЕ.Иницијатор и домаћин снимања у Аустралији је био Културни клуб „Нови Сад“ из Мелбурна на челу са професором Константином Павловићем и Стеваном Ивановим, без којих серијал не би ни био снимљен.Захваљујући изузетном знању и труду сниматеља Драгана Гавриловића из Мелбурна и мајсторству и посвећености мотажера слике и звука Ондреја Павчока и Зорана Николића из РТВ ВОЈВОДИНЕ серијал је добио свој финални изглед и као такав одлично је примљен и у Аустралији и у Србији.
Основна идеја серијала је била да сазнамо шта се и како ради да се не заборави српски језик, историја и култура у Аустралији.
Наши саговорници су били свештеници, просветни радници, универзитетски професори, родитељи, деца, пословни људи, уметници, пензионери и други људи који су стигли у Аустралију са простора бивше Југославије и покушали да нађу своје место на петом континенту...На основу позитивних реакција које је серијал побудио јавила се идеја да серијал добије и своје штампано издање које ће бити употпуњено информацијама, догађајима, фотографијама и утисцима којих нема у тв издању.
КАКО КУПИТИ КЊИГУ?


Саша Јовановић

ПРИЧЕ СА ПЕТОГ КОНТИНЕНТА


Издавачи:

Архив Војводине, Нови Сад

Жарка Васиљевића 2А

www.arhivvojvodine.org.rs


Еколошко удружење грађана

„Зелено питање“, Нови Сад

Змај Јовина 28, спрат 2, локал 238

sasjov@open.telekom.rs

 

За издавача:

Др Небојша Кузмановић, директор

Саша Јовановић, председник

 

Сарадници на књизи:

Сања Стокић

Илија Стокић

Татјана Малеташки

Бранислав Нинковић

 

Фотографије:

Драган Гаврлиовић

 

Идејно решење корица:

Роберт Клибан

 

Прелом:

Еколошко удружење грађана

„Зелено питање“

Штампа:

''Службени гласник'', Београд 

Тираж:

500


CIP - Каталогизација у публикацији
Библиотеке Матице српске, Нови Сад

821.163.41-992

ЈОВАНОВИЋ, Саша, 1965-
    Приче са 5. континента / Саша Јовановић ; [сарадници на књизи Сања Стокић ... [и др.] ; фотографије Драган Гавриловић]. - Нови Сад : Архив Војводине : Еколошко удружење грађана "Зелено питање", 2021 (Београд : Службени гласник). - 208 стр. : илустр. ; 25 cm

ISBN 978-86-81930-00-7

COBISS.SR-ID 30619657

 

 


Нема коментара:

Постави коментар